Netwerk Samen over de Brug

brug


In 2014 verscheen het manifest Over de Brug dat een beweging naar meer herstel voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in gang wilde zetten. Sindsdien zijn vele initiatieven op dit gebied tot stand gekomen, maar het effect op levens van mensen met ernstig psychische aandoeningen is nog te klein. Dit is aanleiding geweest om een netwerk Samen Over de Brug te starten dat bestaande initiatieven wil verbinden en versterken tot één krachtige beweging. Het initiatief voor dit netwerk is genomen door MIND, de Nederlandse ggz, VNG, Valente, en Kenniscentrum Phrenos. Het netwerk treedt nu voor het eerst naar buiten met een algemeen bericht over de stand van zaken en de voorgenomen ambities

Samen over de brug heeft op 30 juni ook input gegeven voor de Discussienota Zorglandschap ggz van VWS, lees hier verder. Contactpersoon bij MIND voor Samen Over de Brug is Nic Vos de Wael, nic.vosdewael@wijzijnmind.nl
 

Meer nieuws