Kick-off lerende netwerken 'zorg zonder dwang is een keuze'

Het voorkomen van verplichte zorg is voor MIND een belangrijk onderwerp. Gelukkig zijn meer partijen het hiermee eens en hebben zich sinds twee jaar verenigd in de coalitie ‘Zorg zonder dwang is een keuze.’ De coalitie wordt gevormd door Stichting HIC/ART, F-ACT Nederland, de Nederlandse ggz (Waardenetwerk zorg en veiligheid), Nederlandse Politie, MIND en Akwa GGZ. Het doel is om verplichte zorg te verminderen door onder andere de bewustwording te vergroten en een lerend netwerk op te zetten. Met dit laatste is nu een begin gemaakt.

Op 17 mei is het lerend netwerk met een kick-off bijeenkomst gestart waar 59 geïnteresseerde professionals en ervaringsdeskundigen bij aanwezig waren namens meer dan dertig ggz-organisaties. Namens MIND nam Fred Balhuizen, beleidsmedewerker MIND, deel. Hij gaf in de bijeenkomst aan hoe belangrijk het is ervaringsdeskundigheid uit de achterban van MIND in te brengen in de lerende netwerken en welke rol het MIND Expert Center hierin kan spelen.

Lees het hele artikel hierover op de site van AKWAgzz.
https://akwaggz.nl/lerende-netwerken-voorkomen-verplichte-zorg-gestart/
 

Meer nieuws