In memoriam Mette Lansen

lansen3

Dinsdag 4 augustus jl. overleed Mette Lansen op 59-jarige leeftijd. We zullen haar herinneren als iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de startfase van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Zij heeft mede bijgedragen aan waar we nu staan als MIND en onze belangrijke taak in de belangenbehartiging voor mensen met psychische problemen.

Mette kenden wij als een bijzondere, strijdbare belangenbehartiger die zich inzette voor mensen met een psychosegevoeligheid. Ze was erelid van Anoiksis, waar ze 15 jaar bestuurslid was. Ze deed dat 12 jaar in de rol van voorzitter.

Moeilijke discussies ging Mette niet uit de weg; altijd stond ze dichtbij de mensen voor wie ze opkwam. Ze vond dat de behoefte van het individu centraal moest staan en maakte zich sterk voor een behandeling op maat. Verder onderstreepte ze het belang van lotgenotencontact en onderzoek vanuit het perspectief van cliënten en naasten.

Meer nieuws