Brief aan Tweede Kamer over corona en ggz

MIND neemt deel aan het ‘coördinerend overleg corona & ggz’ en aan een aantal werkgroepen die door het ministerie van VWS zijn opgezet. Ook zijn we betrokken bij overleg over zorg voor de jeugd.Hierin wordt constructief samengewerkt om de veelheid van problemen aan te pakken. Niettemin maken we ons zorgen. Niet alleen over mensen met psychische en verslavingsproblemen, maar ook over bijvoorbeeld mantelzorgers en naasten. Bovendien kan iedereen door de corona-crisis te maken krijgen met psychische nood zoals angst, verwarring en eenzaamheid.
 
Donderdag 26 maart spreekt de Tweede Kamer ook over corona en de ggz. MIND heeft daarvoor een aantal zaken op een rij gezet en vraagt aandacht voor een flink aantal knelpunten zoals continuïteit van zorg en ondersteuning.

Lees hier de brief van MIND aan de Tweede Kamer

24868083_s
Meer nieuws