Breid het OMT uit met een adviseur psychische gezondheid

Opnieuw worden de maatregelen om het corona-virus tegen te gaan, verder uitgebreid. MIND vindt de avondklok geen verstandige keuze. De psychische druk neemt al driekwart jaar toe. Dat zien we aan de zorgvraagcijfers, de wachttijden en ons recente onderzoek van MIND naar de impact van corona onder het ggz-panel. MIND verwacht en ziet ondertussen een toename in het aantal suïcidepogingen. De ggz-wachtlijsten lopen al op en MIND verwacht een verdere toename. Deze avondklok gaat de problemen nog verder verergeren. Mentale overwegingen spelen een veel te geringe rol in het OMT advies en de (overige) adviescommissies die het kabinet adviseren. Breid het Outbreak Management Team uit met een adviseur mbt psychische gezondheid.

Avondklok vergroot de psychische impact


De verwachting is dat door deze avondklok, bovenop de eenzaamheid die er al was, de druk bij mensen met psychische aandoeningen verder toeneemt. Denk hierbij speciaal aan mensen met suïcidale gedachten en mensen met “verward gedrag”.  Je moet als naaste, familielid of goede vriend ondersteuning kunnen bieden als dat op tijd nodig is. Ook na het ingaan van de avondklok. Sommige naasten zijn mantelzorger; andere(n) zijn dat officieel niet, maar zien dat het bij iemand mis dreigt te gaan en willen naar diegene toe om hem of haar bij te staan. Dat moet mogelijk zijn. Ook al heb je nog niet echt een eigen verklaring op zak (al is dat wel handig).

Laat de handhaving hier rekening mee gehouden. Dat laatste geldt ook voor mensen met verward gedrag die de straat op gaan, of daklozen natuurlijk. Voorkom escalatie bij mensen die verward de straat op gaan. Voorkom extra geweld bij mensen die in psychische nood verkeren. Daarbij steunen wij ook de oproep van Veilig Thuis en zorginstanties die vrezen dat mensen binnen blijven omdat ze bang zijn voor een boete te krijgen of om opgepakt te worden als ze zich niet aan de avondklok houden. Even naar buiten kan de nodige time-out opleveren. Zorgorganisaties roepen op om vooral contact op te nemen met lijnen die hulp kunnen bieden
 

Impact op kinderen en jongeren

De impact van de avondklok betekent ook weer een inperking van het leven van jongeren. Wanneer is de grens bereikt? Nogmaals wijzen we op de zeer nadelige effecten van de sluiting van de basisscholen en kinderopvang. Ook deze maatregel is niet proportioneel, zie onze eerder berichtgeving hierover. De beloofde maatregelen voor Coronaverlof aan ouders blijkt tot nu toe niet geslaagd. De druk bij ouders neemt toe. MIND verwacht een toename van het aantal burn outs en psychische problemen bij ouders.

Het wordt tijd dat er een R komt voor onnodige sterfgevallen en crisissituaties in de ggz. En mentale gezondheid topprioriteit wordt.  
 
 

Meer nieuws