25 factsheets beschikbaar over huiselijk geweld en kindermishandeling

32934436_m

Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets die in deze Week tegen Kindermishandeling en speciale dagen tegen geweld tegen mannen en vrouwen beschikbaar zijn gekomen. De factsheets zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en hoe te handelen. De factsheets zijn openbaar toegankelijk en staan op de website over huiselijkgeweld.nl

Er bestaan veel verschillende typen huiselijk geweld en kindermishandeling. Denk bijvoorbeeld naast (ex-)partnergeweld (lees hier op de website van MIND Korrelatie meer over mannenmishandeling) en kindermishandeling ook aan ouderenmishandeling, aan de opkomst van online seksuele intimidatie van jongeren, aan jongeren of volwassenen die uitgebuit worden door mensenhandelaren of aan vrouwelijke genitale verminking.
Bij al deze typen geweld kunnen er specifieke signalen, risicofactoren en doorverwijsoverwegingen spelen. Daarom is er in het kader van dit project voor elk type geweld een factsheet ontwikkeld, waarmee de professional in één oogopslag al deze informatie voor handen heeft. De factsheets komen nog beschikbaar in het Engels.

Meldcode
De nieuwe factsheets bieden praktische tips bij het signaleren van alle typen geweld en bij wat te doen wanneer je als professional signalen tegenkomt. Ook geven de factsheets een aanzet tot handelen voor alle beroepsgroepen die met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, psychologen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, onderwijzend personeel, kinderopvangmedewerkers, wijkteammedewerkers, en anderen. 

Bekijk het overzicht van factsheets

 

Meer nieuws