Wat doe je als je te maken krijgt met wachtlijsten?

Meisje afwachtend pixabay gelabeld hergebruik

Wachtlijsten in de GGZ

Als je psychische problemen hebt en op zoek bent naar hulp kun je te maken krijgen met wachtlijsten. Wanneer moet je aan de bel trekken en bij wie kun je terecht?

Wat zijn de regels?

Je hebt het recht om binnen een bepaalde tijd geholpen te worden. Dit is vastgelegd in de ‘Treeknormen’. Volgens deze normen moet je als ggz-cliënt na maximaal 4 weken een intake krijgen en vervolgens na maximaal 6 weken een eerste behandelgesprek. 

Wat als je langer moet wachten?

Als je te horen krijgt dat je langer moet wachten, dan kun je hierover contact opnemen met je zorgverzekeraar. Die moet er namelijk voor zorgen dat jij als verzekerde tijdig de behandeling krijgt waar je recht op hebt. Je zorgverzekeraar kan voor je bemiddelen zodat je bij een andere zorgaanbieder terecht kunt, die wel plaats heeft. Duurt het toch langer dan mag volgens de regels (treeknormen)? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer voor advies.

Doorzettingsmacht Jeugd

Als je op zoek bent naar zorg voor je kind en hierbij vastloopt, kun je bij je gemeente vragen naar de Doorzettingsmacht Jeugd. Deze zou in iedere gemeente beschikbaar moeten zijn. De persoon met doorzettingsmacht kan beslissingen forceren om ervoor te zorgen dat je kind alsnog de zorg krijgt die nodig is. 

Voor jeugdhulp heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) gemeenten geadviseerd Treeknormen op te nemen bij de inkoop van jeugdhulp. Het staat gemeenten echter vrij hoe ze hiermee omgaan.

Wat kun je in de tussentijd doen?

Hoe kom je de tijd dat je moet wachten op hulp zo goed mogelijk door? Op veel plekken zijn initiatieven ontstaan. Vaak van mensen die zelf ervaring hebben met psychische problemen die hulp en advies, een luisterend oor of activiteiten bieden. Ook bij cliënten- en familieorganisaties en bij MIND Korrelatie kun je terecht voor ondersteuning. Ook is er mogelijk een onafhankelijk cliëntondersteuner die hierbij kan helpen. Je kunt bij je gemeente informeren welke organisatie dit biedt.

MIND Korrelatie overbruggingsgesprekken

Sta jij op een wachtlijst of kun je om een andere reden langere tijd niet terecht bij je hulpverlener? Neem contact op met MIND Korrelatie om de mogelijkheid tot overbruggingshulp te bespreken. 

Regionale cliënten- en familieorganisaties

Regionale cliënten- en familieorganisaties en cliëntenraden vragen middels de collectieve belangenbehartiging ook al jaren aandacht voor de te lange wachtlijsten in hun gemeente of instelling. Zij werken vanuit ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, zitten om tafel met instellingen, gemeenten en zorgverzekeraars.