Inhoud workshops MIND Familie-/Naastendag 2021

Workshops op locatie (Corderiuscollege Amersfoort)

Vanwege de aangepaste (hybride) vorm is er dit keer geen onderscheid in lange en korte workshops. Iedereen kan één workshop volgen na het plenaire programma. 
 
A1 Familieopstellingen
Familieopstellingen is een werkvorm die gebruikt wordt om dynamieken, patronen en verstrikkingen zichtbaar te krijgen die voorkomen binnen een familie. Er wordt gewerkt met een persoonlijke vraag van iemand, de opsteller genoemd. Vervolgens komen er representanten voor de opsteller en zijn/haar familieleden te staan, waarna er gewerkt kan worden met de informatie die uit dit veld van representanten tevoorschijn komt. Er kunnen heftige emoties worden ervaren.
Een opstelling brengt inzicht en mogelijk verschuivingen. Deze leiden vaak tot heling, acceptatie en meer rust in het familiesysteem. (door: Labyrint-in-perspectief, Judith Sinninghe-Damste en Yvette van Limburgh)
 
A2 Inzicht in territoriumgedrag
Als mensen met elkaar omgaan beïnvloeden zij elkaars psychologisch territorium. Als je samenleeft (bijv. als ouder, partner of kind van) met iemand met (al of niet gediagnostiseerde) psychische problematiek, dan zul je merken dat er ongelijkheid in het territorium kan ontstaan. Omdat het verkleinen of vergroten van jouw territorium vaak al langer speelt, is het moeilijk om te zien hoe dat komt. In deze workshop geven we je kennis en inzicht over territoriumgedrag, over de daarbij behorende manieren waarop dit gebeurt en hoe je daar mee om kan gaan. Dit inzicht kan je helpen in het omgaan met gedrag waarbij je je bijvoorbeeld klemgezet voelt of gemanipuleerd. 
(door: Labyrint-in-Perspectief, Marian Zegwaard, Erik de Ruyter Korver)
 
A3 Dissociatieve stoornis, wat is dat?
Tijdens deze workshop kijken we met elkaar naar een informatieve film over dissociatieve stoornissen en gaan we met elkaar in gesprek over de inhoud van de film en de vragen die deze bij u oproept.
Daarna bespreken we wat deze stoornis kan inhouden voor de cliënt met de stoornis, maar ook wat dit kan betekenen voor de naasten. Dit doen we op basis van ervaringsverhalen en op basis van de ervaringen en vragen van de aanwezigen.
De workshop zal zich met name richten op de Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS).
(door: Caleidoscoop, Shanna Stomphorst, Debby Gaakink en Peter Verharen)
 
A4 SoulCollage
Als naaste van iemand met psychische problemen krijg je niet altijd de kans tijd voor jezelf te nemen of om jezelf beter te leren kennen. SoulCollage® is een simpele, speelse en ontspannende manier om meer zelfinzicht te krijgen en contact te maken met jouw intuïtie en innerlijke wijsheid. Creatief talent is niet nodig. In een veilige omgeving, zonder te oordelen, zoek je - zonder al te veel na te denken en in stilte - plaatjes uit waar je je toe aangetrokken voelt. Deze plaatjes kun je knippen, scheuren en/of snijden en plak je vervolgens als collage op een kaart. Met deze persoonlijke kaarten doen we in tweetallen een eenvoudige oefening waarmee je jouw innerlijke wijsheid aanspreekt. Wil je deze dag minder praten en gewoon iets leuks doen, kom dan naar de workshop SoulCollage®.
(door: Labyrint-in-Perspectief, Petra Bernardt en Rachel Bunk)
 
A5 Grenzen stellen
Eerste deel van de workshop omvat een plenaire inventarisatie met de deelnemers: Wat betekent grenzen stellen voor jou? Kun je je grenzen aanvoelen? Kun je je grenzen aangeven, wat helpt je hierbij? Aanvulling vanuit theorie: belang van grenzen stellen, wat kan helpen om een assertieve houding aan te nemen en effectief te communiceren. Na de pauze wordt er in het tweede deel samen geoefend. (Door: MIND Familie- en Naastenraden/Arkin Preventie Volwassenen, Şebnem Çim en Mariette de Brouwer) 
 
A6 Samen Sterk door Triadisch werken
We starten met een korte inleiding over de Familie-Betrokkenen Raad (FBR) van Reinier van Arkel die dit jaar 10 jaar bestaat en een Power Point ‘Kijken vanuit de familie’. Daarna vervolgen we de workshop door in te gaan op de cursus ‘Samen sterk door triadisch werken’ die ontwikkeld is door de FBR en bestaat uit vijf modules. In deze cursus komt het belang van triadisch werken aan de orde en worden tips en adviezen aangeboden om op basis van gelijkwaardigheid in de triade te communiceren: cliënt, familie/naaste en behandelaar. Enkele onderdelen uit de cursus gaan we uitvoeren o.m. het simulatiespel (met een client- en familie-ervaringsdeskundige) waarbij we de deelnemers aan de workshop actief mee laten denken en praten over de getoonde casussen.
(door: MIND Familie- en naastenraden/Reinier van Arkel, Harold Drost en Els van der Sanden)
 
A7 Doe-het-zelven in het sociaal domein
In deze workshop kijken wij naar initiatieven in het sociaal domein die door familie in eigen regie zijn opgezet.
Ter inspiratie hebben wij een drietal initiatieven uitgenodigd. Het zelfregieteam Borne is opgericht als antwoord op de geconstateerde leemte tussen de voorliggende voorzieningen en de aangeboden zorgstructuur voor de naasten van de cliënt. De stichting richt initiatieven op zoals het inloophuis in Borne. 
Muziekcentrum Eiwerk is gestart als familie-initiatief en biedt dagstructuur, sociale participatie, ontwikkeling en educatie op het gebied van muziek en audiovisuele vaardigheden voor mensen met een psychiatrische, maatschappelijke of sociale kwetsbaarheid. 
Astrid van Vugt heeft na de zelfdoding van haar zoon de Rogier Hulst Foundation opgericht. Vanuit dit initiatief zet zij zich samen met veel anderen in voor andere ouders die hun kind verloren hebben als gevolg van zelfdoding en voor creatieve, kwetsbare jongeren zoals haar zoon Rogier met het Roger That Inspiratielab.
Met de deelnemers van deze workshop willen we nadenken over de handvatten die familie en naasten nodig hebben om zelf werk te kunnen maken van hun ideeën voor initiatieven in het sociaal domein. 
(door: MIND, Greetje Senhorst en Katinka Hellweg)
 
A8 Gespreksgroep brussen (broers en/of zussen)
Deze workshop is bestemd voor volwassenen die opgegroeid zijn met een broer of zus met een psychische aandoening en/of verslaving. Als ‘brus’ kun je hebben ervaren dat er weinig tijd en aandacht aan je werd besteed, omdat het kind of de kinderen met de aandoening veel aandacht opeiste(n). Je snapte best dat het voor je broer of zus belangrijk en nodig was om meer zorg te krijgen, maar je hebt toch de normale, ontspannen sfeer in huis gemist, waarbij ook jij aandacht kreeg. In deze workshop ga je in gesprek met andere brussen onder leiding van een ervaren vrijwilliger. Het kan bevrijdend werken om je verhaal te delen met anderen. Vaak vind je herkenning in de ervaringen van de ander. (door: Ypsilon, Lisette van Doorne en/of Ester Swinkels)
 
A9 Samenwerken met naasten: het nieuwe normaal? Over balans en grenzen in de samenwerking.
Je was altijd gewoon vader, moeder, broer, zus, partner of kind. En opeens ben je mantelzorger, co-begeleider, informatiebron of zorgvrager. Deze workshop gaat over de rol(len) die jij -soms tegen wil en dank- vervult. Over hoe je daarin grenzen kan stellen. Hoe je voorkomt dat je overbelast raakt. Welke hulpmiddelen je kan gebruiken. En welke ondersteuning er mogelijk is. HIerover gaan we samen in gesprek. (door: MIND en Ypsilon, Heleen Schönau en Margriet Paalvast).
 
A10 Wonen alleen is niet genoeg
Wonen is voor iedereen een basisbehoefte. Maar in de praktijk kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid op allerlei zaken vastlopen. We gaan in gesprek waar we tegenaan lopen en hoe het beter kan. We laten ook zien hoe familieleden een woonproject gestart zijn en wat voor impact dit heeft op de bewoners. Als we denken dat zoiets in onze regio niet mogelijk is, wat doen we dan, wat mag je dan minimaal verlangen? (door: Plusminus, Johan van Heerde)


Aanmelden voor een workshop op locatie kan hier (vol = vol)

Online workshops

Als je de Familie-/naastendag online volgt, dan is ook één workshopkeuze van toepassing.
 
B1 Gespreksgroep KOPP/KOV, Kind van
Voor volwassenen die in hun jeugd opgegroeid zijn met een ouder met een psychische aandoening en/of verslaving (KOPP/KOV). Je ouder hoeft niet per se een diagnose te hebben. Als kind groeide je op in een complexe situatie, waarin het vaak moeilijk was om het gedrag van je ouder te begrijpen. Ook kreeg je als kind al vroeg verantwoordelijkheden die niet bij je leeftijd pasten. Erover praten was niet gebruikelijk. Om je toch overeind te houden en met de situatie om te kunnen gaan leerde je jezelf overlevingsstrategieën aan. Hier kun je als volwassene nog lang last van hebben. Je praat in deze workshop met lotgenoten onder leiding van een ervaren vrijwilliger. Het kan bevrijdend werken om je verhaal te delen. Vaak vind je herkenning in de ervaringen van de ander. Niets uit hoeven leggen is een verademing! (door: Labyrint-In Perspectief, Karin Waaijer)
 
B2 Kom op verhaal
In deze workshop gaan familieleden al schrijvend aan de slag met hun eigen verhaal en proeven zo al doende aan de schrijf- en herstelcursus 'Kom op verhaal' die in opdracht van Ypsilon is ontwikkeld door de workshopleiders. Deelnemer 'Kom op verhaal' 2018: “De cursus heeft mij veel inzicht, steun en handreikingen gegeven waarmee ik voor mijn gevoel de toekomst beter aan kan. Ik vind deze cursus een juweeltje en zou die heel veel mensen gunnen.”
(door: Ypsilon, Monique Engelbertink)
 
B3 Omgaan met zelfbeschadiging
Als iemand in je familie of een bekende zichzelf beschadigt voel je je vaak machteloos. Je wilt helpen, maar je weet niet hoe. Het is een moeilijk onderwerp dat je niet zomaar met iedereen deelt. Tijdens deze workshop zal er worden ingegaan op het onderwerp zelfbeschadiging. De workshop wordt geleid door drie ervaringsdeskundigen. Zij delen tijdens de workshop hun persoonlijke ervaringen en geven tips en adviezen vanuit deze ervaringen. Er is tijdens workshop veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. (door: Stichting Zelfbeschadiging, Herminne Lentink, Lisette Grottendorst en Carlie Mennen)
 
B4 De grenzen van bewindvoering, curatele en mentorschap
Bewindvoering, curator- en mentorschap zijn niet vrijblijvend. Waar krijg je mee te maken als je deze rol voor een naaste vervult? Wat zijn je verplichtingen en bevoegdheden? Welke grenzen trek je voor jezelf en in welke situaties kan het verstandig zijn een professional te laten benoemen? Bob Koorn geeft tijdens zijn interactieve workshop een helder inkijkje in zijn dagelijkse praktijk en neemt je mee in de do's en don'ts van dit mooie maar verantwoordelijke werk. (door: MIND Familie- en naastenraden/Saulute, Bob Koorn)
 
B5 Wet verplichte ggz in de praktijk
Met ingang van 1 januari 2020 is verplichte of gedwongen behandeling geregeld via de Wet verplichte ggz (Wvggz). Wat houdt deze wet in en wat is de achtergrond ervan? Ondanks kritische verhalen en soms zelfs misverstanden die door de media worden aangewakkerd, is deze wet is de beste die we vanuit cliënt- en naastenperspectief ooit hebben gehad. Welke mogelijkheden zijn er nieuw voor de familie? Waar zitten de gevaren? En hoe zijn de eerste praktijkervaringen met de wet? (door: Ypsilon, Bert Stavenuiter)
 
B6 Gespreksgroep ouders
Wat betekent het ouder te zijn van iemand met een psychische kwetsbaarheid? Het kan helpen om te praten met mensen die vergelijkbare situaties meemaken. Belangrijk is dat je je bewust wordt van je eigen grenzen. Deze workshop gaat over hoe je dat doet, zowel ten opzichte van je naaste als van de hulpverlener; hoe je zelf overeind blijft en hoe je duidelijk communiceert. Een gesprek met mensen die vergelijkbare situaties meemaken kan sterken.
(door: Ypsilon, Wies van den Nieuwendijk)
 
B7 Hoe ga je om met iemand die niet meer wil leven?
Als je het vermoeden hebt dat iemand niet meer wil leven en regelmatig aan zelfdoding denkt, is het logisch dat je schrikt. Je wilt zeggen: "Het leven is wél leuk" of "Dat mag je echt nooit doen". Maar werkt dat? 113 Zelfmoordpreventie geeft praktische tips en handvatten die helpen in gesprek te gaan. (door: Ypsilon/113 Zelfmoordpreventie, Mea Wuisman)
 
B8 Omgaan met angst of dwang binnen je gezin
Als je een partner of kind hebt met angst of dwang ben je veel bezig om hem/haar uit die angst of dwang te krijgen. Je legt eindeloos uit waarom de angst of dwang niet nodig is. Je krijgt het advies om grenzen te stellen. Maar helpt dat? Misschien even, maar op de lange termijn wordt het alleen maar erger.
In deze workshop laat ik je op een andere manier kijken naar grenzen stellen. Geen grenzen stellen tegen de angst of dwang, maar grenzen stellen voor jezelf. Liefdevol en zorgvuldig. Daardoor heb je een handvat waardoor je uit de emotionele chantage kunt blijven en verandert er direct iets bij jou en je gezin. (door: ADF-stichting, Thea van Bodegraven)
 
B9 De grenzen aan ervaringsdeskundigheid
Als voormalig cliënt van GGZ Rivierduinen en als ‘partner en vader van’ heeft Quirijn ervaren wat cliënten echt ondersteunt bij hun herstel. Door zijn eigen ervaring is hij vertrouwd met de (vele) 'valkuilen' waar je als naaste, onbedoeld en ongewild, in kan trappen. Vanuit zijn dagelijkse praktijk bij GGZ Rivierduinen weet hij inzichten van naasten te verbreden en hen handreikingen te geven, waardoor veel van de valkuilen op de weg naar herstel van cliënten familie en andere naasten kunnen worden herkend en omzeild. Deze interactieve workshop van Quirijn biedt vele wetenswaardige en leerzame momenten van herkenning en nieuwe ontdekkingen. (door: MIND Familie- en naastenraden/GGZ Rivierduinen, Quirijn Spijker)

Aanmelden voor een online workshop kan hier