Inhoud workshops MIND Familie-/Naastendag 14 maart 2020

Lange workshops

Je kunt in de middag aan 1 lange workshop of 2 korte workshops deelnemen. De lange workshops duren in totaal 2 uur en 15 minuten (inclusief korte pauze). Hiervan kun je dus één volgen op 14 maart. Als jouw keuze vol is, dan geeft het systeem dat aan. Je kunt dan een andere kiezen. 
 
Workshop lang 1: Familieopstellingen 
Familieopstellingen is een werkvorm die gebruikt wordt om dynamieken, patronen en verstrikkingen zichtbaar te krijgen die voorkomen binnen een familie. Er wordt gewerkt met een persoonlijke vraag van iemand, de opsteller genoemd. Vervolgens komen er representanten voor de opsteller en zijn/haar familieleden te staan, waarna er gewerkt kan worden met de informatie die uit dit veld van representanten tevoorschijn komt. Er kunnen heftige emoties worden ervaren.
Een opstelling brengt inzicht en mogelijk verschuivingen. Deze leiden vaak tot heling, acceptatie en meer rust in het familiesysteem. (door: Labyrint-In Perspectief)
 
Workshop lang 2: Kom op verhaal
In deze workshop gaan familieleden al schrijvend aan de slag met hun eigen verhaal en proeven zo al doende aan de schrijf- en herstelcursus 'Kom op verhaal' die in opdracht van Ypsilon is ontwikkeld door de workshopleiders. Deelnemer 'Kom op verhaal' 2018: “De cursus heeft mij veel inzicht, steun en handreikingen gegeven waarmee ik voor mijn gevoel de toekomst beter aan kan. Ik vind deze cursus een juweeltje en zou die heel veel mensen gunnen.”
(door: Ypsilon, Sandra Fröhlich en Monique Engelbertink)
 
Workshop lang 3: Omgaan met zelfbeschadiging
Als iemand in je familie of een bekende zichzelf beschadigt voel je je vaak machteloos. Je wilt helpen, maar je weet niet hoe. Het is een moeilijk onderwerp dat je niet zomaar met iedereen deelt. Tijdens deze workshop zal er worden ingegaan op het onderwerp zelfbeschadiging. De workshop wordt geleid door twee ervaringsdeskundigen. Zij delen tijdens de workshop hun persoonlijke ervaringen en geven tips en adviezen vanuit deze ervaringen. Er is tijdens workshop veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. (door: Stichting Zelfbeschadiging, Sarah Minck en Kyra Philippi)
 
Workshop lang 4: Inzicht in territoriumgedrag
Als mensen met elkaar omgaan beïnvloeden zij elkaars psychologisch territorium. Als je samenleeft (bijv. als ouder, partner of kind van) met iemand met (al of niet gediagnostiseerde) psychische problematiek, dan zul je merken dat er ongelijkheid in het territorium kan ontstaan. Omdat het verkleinen of vergroten van jouw territorium vaak al langer speelt, is het moeilijk om te zien hoe dat komt. In deze workshop geven we je kennis en inzicht over territoriumgedrag, over de daarbij behorende manieren waarop dit gebeurt en hoe je daar mee om kan gaan. Dit inzicht kan je helpen in het omgaan met gedrag waarbij je je bijvoorbeeld klemgezet voelt of gemanipuleerd. (door: Labyrint-In Perspectief, Marian Zegwaard en Eric de Ruyter Korver)
 
Workshop lang 5: Dissociatieve stoornis, wat is dat?
Tijdens deze workshop kijken we naar een informatieve film over dissociatieve stoornissen en gaan we met elkaar in gesprek hierover. Daarna bespreken we wat deze stoornis kan inhouden voor degene zelf en voor zijn of haar naasten. De workshop zal zich met name richten op de Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS). (door: Caleidoscoop, Shanna Stomphorst, Debby Gaakink en Peter Verharen)
 
Workshop lang 6: SoulCollage®
Als naaste van iemand met psychische problemen krijg je niet altijd de kans tijd voor jezelf te nemen of om jezelf beter te leren kennen. SoulCollage® is een simpele, speelse en ontspannende manier om meer zelfinzicht te krijgen en contact te maken met jouw intuïtie en innerlijke wijsheid. Creatief talent is niet nodig. In een veilige omgeving, zonder te oordelen, zoek je - zonder al teveel na te denken en in stilte - plaatjes uit waar je je toe aangetrokken voelt. Deze plaatjes kun je knippen, scheuren en/of snijden en plak je vervolgens als collage op een kaart. Met deze persoonlijke kaarten doen we in tweetallen een eenvoudige oefening waarmee je jouw innerlijke wijsheid aanspreekt. Wil je deze dag minder praten en gewoon iets leuks doen, kom dan naar de workshop SoulCollage®. (door: Labyrint-In Perspectief, Petra Bernardt en Rachel Bunk)

Workshop lang 7: Grenzen stellen
Eerste deel van de workshop omvat een plenaire inventarisatie met de deelnemers: Wat betekent grenzen stellen voor jou? Kun je je grenzen aanvoelen? Kun je je grenzen aangeven, wat helpt je hierbij? Aanvulling vanuit theorie: belang van grenzen stellen, wat kan helpen om een assertieve houding aan te nemen en effectief te communiceren. Na de pauze wordt er in het tweede deel samen geoefend. (Door: MIND Familie- en Naastenraden/Arkin Preventie Volwassenen, )

Workshop lang 8: WorldCafé Jongeren
Ben je jong en wil je anderen spreken die weten wat je meemaakt als naaste? Met kaartspellen ga je tijdens deze workshop in een WorldCafé met elkaar het gesprek aan. Met hapjes en drankjes erbij worden ervaringen uitgewisseld met anderen die in dezelfde situatie zitten. En dat levert veel herkenbaarheid op. Meepraten (of misschien alleen luisteren)? Welkom als je tussen de 18 en 30 jaar bent. Alle deelnemers hebben een zus, broer, partner of ouder met een psychische aandoening. Workshopleider Annemiek weet hier zelf alles vanuit haar eigen achtergrond. Wij zorgen voor een veilige setting. (door: Labyrint-in Perspectief, Annemieke Bijl)

Workshop lang 9: Gespreksgroep KOPP/KOV, 'Kind van'
Voor volwassenen die in hun jeugd opgegroeid zijn met een ouder met een psychische aandoening en/of verslaving (KOPP/KOV). Je ouder hoeft niet per se een diagnose te hebben. Als kind groeide je op in een complexe situatie, waarin het vaak moeilijk was om het gedrag van je ouder te begrijpen. Ook kreeg je als kind al vroeg verantwoordelijkheden die niet bij je leeftijd paste. Er over praten was niet gebruikelijk. Om je toch overeind te houden en met de situatie om te kunnen gaan leerde je jezelf overlevingsstrategieën aan. Hier kun je als volwassene nog lang last van hebben. Je praat in deze workshop met lotgenoten onder leiding van een ervaren vrijwilliger. Het kan bevrijdend werken om je verhaal te delen. Vaak vind je herkenning in de ervaringen van de ander. Niets uit hoeven leggen is een verademing! (door: Labyrint-In Perspectief, Karin Waaijer en Gerda Baeten)

Workshop lang 10: Gespreksgroep brussen (broers en/of zussen)
Deze workshop is bestemd voor volwassenen die opgegroeid zijn met een broer of zus met een psychische aandoening en/of verslaving. Als ‘brus’ kun je hebben ervaren dat er weinig tijd en aandacht aan je werd besteed, omdat het kind of de kinderen met de aandoening veel aandacht opeiste(n). Je snapte best dat het voor je broer of zus belangrijk en nodig was om meer zorg te krijgen, maar je hebt toch de normale, ontspannen sfeer in huis gemist, waarbij ook jij aandacht kreeg. In deze workshop ga je in gesprek met andere brussen onder leiding van een ervaren vrijwilliger. Het kan bevrijdend werken om je verhaal te delen met anderen. Vaak vind je herkenning in de ervaringen van de ander. (door: Labyrint-In Perspectief/Ypsilon)
 
Workshop lang 11: Gespreksgroep ouders
‘Wat betekent het ouder te zijn van iemand met een psychische kwetsbaarheid? Het kan helpen om te praten met mensen die vergelijkbare situaties meemaken. Belangrijk is dat je je bewust wordt van je eigen grenzen. Deze workshop gaat over hoe je dat doet, zowel ten opzichte van je naaste als van de hulpverlener; hoe je zelf overeind blijft en hoe je duidelijk communiceert.’
Een gesprek met mensen die vergelijkbare situaties meemaken kan sterken. (door: Ypsilon, Danella Zuidema en Welmoed Loots)

Workshop lang 12: De grenzen van bewindvoering, curatele en mentorschap
Bewindvoering, curator- en mentorschap zijn niet vrijblijvend. Waar krijg je mee te maken als je deze rol voor een naaste vervult? Wat zijn je verplichtingen en bevoegdheden? Welke grenzen trek je voor jezelf en in welke situaties kan het verstandig zijn een professional te laten benoemen? Bob Koorn geeft tijdens zijn interactieve workshop een helder inkijkje in zijn dagelijkse praktijk en neemt je mee in de do's en don'ts van dit mooie maar verantwoordelijke werk. (door: MIND Familie- en naastenraden/Saulute, Bob Koorn)

Workshop lang 13: Wet verplichte ggz in de praktijk
Met ingang van 1 januari 2020 is verplichte of gedwongen behandeling geregeld via de Wet verplichte ggz (Wvggz). Wat houdt deze wet in en wat is de achtergrond ervan? Ondanks kritische verhalen en soms zelfs misverstanden die door de media worden aangewakkerd, is deze wet is de beste die we vanuit cliënt- en naastenperspectief ooit hebben gehad. Welke mogelijkheden zijn er nieuw voor de familie? Waar zitten de gevaren? En hoe zijn de eerste praktijkervaringen met de wet? (door: Ypsilon, Bert Stavenuiter)

Korte workshops

De korte workshops duren 1 uur. Hiervan kun je dus twee volgen op 14 maart. Er is een korte pauze tussen de workshops van 15 minuten. Kruis s.v.p. je 2 voorkeuren aan en een 3e alternatieve keuze (voor als één van je voorkeuren al vol is). 
 
Workshop kort 14: De grenzen aan ervaringsdeskundigheid
Als voormalig client van GGZ Rivierduinen als ‘partner en vader van’ heeft Quirijn ervaren wat cliënten echt helpt bij hun herstel. Door zijn eigen ervaring is hij vertrouwd met de (vele) 'valkuilen' waar je als naaste, onbedoeld en ongewild, in kan trappen. Vanuit zijn dagelijkse praktijk bij GGZ Rivierduinen weet hij inzichten van naasten te verbreden en hen handreikingen te geven, waardoor veel van de valkuilen op de weg naar herstel van cliënten familie en andere naasten kunnen worden herkend en omzeild. Deze interactieve workshop van Quirijn biedt vele wetenswaardige en leerzame momenten van herkenning en nieuwe ontdekkingen. (door: MIND Familie- en naastenraden/GGZ Rivierduinen, Quirijn Spijker)

Workshop kort 15: Doe-het-zelven in het sociaal domein
In deze workshop kijken wij naar initiatieven in het sociaal domein die door familie in eigen regie zijn opgezet. Ter inspiratie hebben wij het zelfregieteam Borne uitgenodigd. Dit is opgericht als antwoord op de geconstateerde leemte tussen de voorliggende voorzieningen en de aangeboden zorgstructuur voor de naasten van de cliënt. De stichting richt initiatieven op zoals het inloophuis in Borne. Met de deelnemers van de workshop willen we nadenken over de handvatten die familie en naasten nodig hebben om zelf werk te kunnen maken van hun ideeën voor initiatieven in het sociaal domein. 
(door: MIND, Greetje Senhorst en Katinka Hellweg)
 
Workshop kort 16: Samen beslissen
In de geestelijke gezondheidszorg wordt steeds meer waarde gehecht aan ‘samen beslissen’. Samen beslissen is het proces waarin behandelaar, cliënt en naasten gezamenlijke beslissingen nemen over de behandeling. Wat betekent dit voor de diverse deelnemers aan dit proces waaronder de naaste? (door: Plusminus, Henk Mathijssen en Henri de Wit)

Workshop kort 17: Samen sterk door triadisch werken
Een workshop waarin je een inkijkje krijgt in de cursus ‘Samen sterk door triadisch werken’ bestaande uit vijf modules. In deze cursus komt het belang van triadisch werken aan de orde en worden tips en adviezen aangeboden om op basis van gelijkwaardigheid in de triade te communiceren: cliënt, familie/naaste en behandelaar. Ook zijn dillema's en simulatiespel onderdeel van de cursus. (door: MIND Familie- en naastenraden/Reinier van Arkel, Harold Drost en Els van der Sanden)
 
Workshop kort 18: Samenwerken met familie
Je was altijd gewoon vader, moeder, broer, zus, partner of kind. En opeens ben je mantelzorger, co-begeleider, informatiebron of zorgvrager. Deze workshop gaat over de rol(len) die jij - soms tegen wil en dank – vervult. Deze rollen zijn belangrijk in jouw relatie tot je naaste en in gesprekken met professionals. Hoe wordt daar in de triade mee omgegaan? Is er erkenning, waardering en ondersteuning? In deze workshop gaan we hier samen over in gesprek.
(door: Ypsilon/MIND, Heleen Schönau en Margriet Paalvast).

Workshop kort 19: Hoe ga je om met iemand die niet meer wil leven?
Als je het vermoeden hebt dat iemand niet meer wil leven en regelmatig aan zelfdoding denkt, is het logisch dat je schrikt. Je wilt zeggen: "Het leven is wél leuk" of "Dat mag je echt nooit doen". Maar werkt dat? 113 Zelfmoordpreventie geeft praktische tips en handvatten die helpen in gesprek te gaan. (door: Ypsilon/113 Zelfmoordpreventie, Mea Wuisman)

Workshop kort 20: Wonen alléén is niet genoeg!
Wonen is voor iedereen een basisbehoefte. Maar in de praktijk kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid op allerlei zaken vastlopen. We gaan in gesprek waar we tegenaan lopen en hoe het beter kan. We laten ook zien hoe familieleden een woonproject gestart zijn en wat voor impact dit heeft op de bewoners. Als we denken dat zoiets in onze regio niet mogelijk is, wat doen we dan, wat mag je dan minimaal verlangen? (door: Plusminus, Johan van Heerde en Rita Loholter, Ypsilon / Woon Oases Amsterdam)
 
Workshop kort 21: Omgaan met angst of dwang in je gezin
Je probeert je partner of kind te helpen om uit de angst of dwang te komen. Soms lukt dat, maar meestal niet en merk je dat jouw hulp niet helpt. Deze workshop laat je op een andere manier naar grenzen kijken. Geen grenzen stellen aan de angst of dwang van de ander, maar grenzen stellen voor jezelf. Daardoor kun je uit de emotionele chantage blijven en ontstaat er direct rust bij jou en je gezin. (door: ADF-stichting, Thea van Bodegraven)