Werk maken van MeeleefGezinnen

pexels-photo-569163

Op 16 april vindt in Doorn het congres ‘Werk maken van MeeleefGezinnen’ plaats. Dit gebeurt op initiatief van Stichting MeeleefGezin en Vakblad Vroeg. Sprekers gaan in  op de meerwaarde van het in een pril stadium ondersteunen van kwetsbare zwangeren en jonge moeders voor de gezonde ontwikkeling van hun kind.  
 
Tijdens het congres wordt aan Hare Majesteit Koningin Máxima het boek ‘Steunpilaren’ uitgereikt. Dit gebeurt in aanwezigheid van Hans Oosters, Commissaris van de Koning, en Frits Naafs, burgemeester van Doorn. Het mooi geïllustreerde boek bevat persoonlijke ervaringen van ouders die de zorg voor hun kind delen met een meeleefgezin.  
 
Naast de presentatie van ‘Steunpilaren’ zijn er de volgende inleidingen: 
 
• Prof. Dr. Hedwig van Bakel, Bijzonder Hoogleraar Infant Mental Health aan de Tilburg Universiteit: Theoretische achtergrond van het MeeleefGezin 
 
• Drs. Marjan ter Avest, directeur Mind: Het jonge kind en de Nieuwe Wegen van de GGZ 
 
• Jan Menting, projectleider VNG ‘Zorg voor de Jeugd’: Uithuisplaatsing voorkómen loont! 
 
• Drs. Peter Dijkshoorn, Kinder- en Jeugdpsychiater, werkzaam bij GGZ Nederland en Jeugdzorginstelling Accare: Effectieve preventie kan zorgvraag verminderen 
 
• Dieke de Koning, Preventiewerker Indigo Gelderland en Drs. Pauline Kors, Psycholoog: Informele zorg vraagt verantwoorde voorbereiding 
 
• Ouders vertellen over wat het meeleefgezin hen bracht en de meeleefouders over hun ervaringen.  
 
Dit congres is onder meer bedoeld voor verwijzers POP-poli, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, medewerkers van GGZ en CJG, verloskundigen, kraamverzorgende, projectleiders en beleidsadviseurs van gemeenten in het sociaal domein en zorgverzekeraars. 
 
Plaats: Cultuurhuis Pléiade, Kerkweg 2 Doorn Tijd: 10.00 – 14.30 uur, inloop vanaf 9.30 uur, 3941 HV Doorn Kosten, inclusief lunch: € 75,00 en voor Vroeg-abonnees € 60,00 Inschrijving via het aanmeldformuilier: https://www.aanmelder.nl/meeleefgezin/subscribe 
 
Bijlage: Beknopte informatie over de initiatiefnemers 
 Bijlage 
 Over Stichting MeeleefGezin 
 
Kinderen van ouders met psychische problemen hebben vaak niet dezelfde kansen als kinderen uit gezinnen waar deze problemen niet spelen. Stichting MeeleefGezin richt zich op kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar uit deze gezinnen. Zij krijgen de gelegenheid een relatie aan te gaan met een getraind meeleefgezin. Dit gezin onderhoudt structureel contact en onderneemt stimulerende activiteiten met het kind. De uitvoering is gebaseerd op de ‘Infant Mental Health’-visie.  
 
Deze wijze van opvang draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van het kind. Zo wordt overdracht van psychische stress van de moeder op haar kind beperkt, waardoor het kind kansrijker opgroeit in de thuissituatie. De verbinding met een meeleefgezin kan al tot stand komen tijdens de zwangerschap, wat goed is voor de ontwikkeling van de foetus. Het meeleefgezin voorziet in een sociaal netwerk wat bij deze ouders vaak ontbreekt.  
 
Website: www.meeleefgezin.nl 
 
Over Vakblad Vroeg 
 
Vakblad Vroeg is hét informatieplatform voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Naast een kwartaalmagazine en een wekelijkse nieuwsbrief organiseert Vakblad Vroeg jaarlijks meerdere congressen en lezingen. 
 
Het kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Iedere editie behandelt een onderwerp vanuit meerdere invalshoeken.  
 
Naast het magazine verschijnt er iedere week een nieuwsbrief met veel informatie over actuele ontwikkelingen rond de zorg aan het jonge kind. Ook is er aandacht voor interessante boeken en bijeenkomsten.  

Website: www.vakbladvroeg.nl 
 
 

Meer activiteiten