Uitnodiging voor pgb-houders en pgb-ouderwooninitiatieven

Voor regionale informatiebijeenkomsten over de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische aandoening. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd om  informatie te geven over de veranderingen voor pgb-houders die vanaf 1 januari 2021 zorg ontvangen vanuit de Wlz. 
 
Mijn leven, mijn zorg, mijn pgb! 
Mensen met een psychische aandoening, die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid kunnen vanaf 1 januari 2021 zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
 
Wat verandert er?
Wat betekent de Wlz? Wat gaat er veranderen? Wie komt er in aanmerking voor de Wlz? Hoe verloopt het indicatieproces? Bestaat de mogelijkheid tot pgb in de Wlz? Welke eisen gelden er voor een pgb in de Wlz?
 
Voor wie?
Deze bijeenkomsten worden gehouden voor budgethouders, hun vertegenwoordigers en pgb ouder-/wooninitiatieven die in aanmerking komen voor een Wlz indicatie.
 
Wanneer en waar?
Woensdag 12 februari 2020 van 13.00 tot 16.00 uur in Eindhoven.
Woensdag 19 februari 2020 van 13.30 tot 16.30 uur in Utrecht.
 
Programma

Algemene introductie
  • VWS: informatie over de wetswijziging  

Plenaire presentaties

  • CIZ: informatie over de indicatiestelling
  • Zorgkantoor: proces rondom pgb, bewustkeuze gesprek, gewaarborgde hulp
  • Per Saldo: de verschillen tussen een pgb in de Wmo en de Wlz
  • RPSW veranderingen voor wooninitiatieven

Aanmelding
De deelname is gratis. In verband met het maximaal aantal deelnemers vragen wij u aan te melden via deze link: https://pgbbijeenkomst-wlz-ggz.nl
Organisatie
De informatiebijeenkomsten worden georganiseerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met Per Saldo en RPSW.
 
Van harte welkom!

Meer activiteiten