Seminar 'Through the looking glass' II

25275485_s

‘Through the looking glass’ is een reeks van maandelijkse seminars georganiseerd door MIND op weg naar het Voorjaarscongres van de NVvP “De psychiatrie van de toekomst” – 3-5 april 2019
Het eerste seminar "Het einde van de individualiserende, medicaliserende psychiatrie is in zicht" vond plaats op 27 november 2018 en werd verzorgd door Niels Mulder, hoogleraar en psychiater. 
 
Het tweede seminar vindt plaats op 29 januari, 14-16 uur bij MIND in Amersfoort. (Stationsplein 125)

Hoogleraar Innovatie in de ggz, Floor Schepers, verzorgt een inleiding met als titel 'Gespiegelde inzichten doorbreken impasse in de psychiatrie.

Aanmelden
Iedereen die mee wil denken over de psychiatrie van de toekomst is van harte welkom.
De toegang is kosteloos. Aanmelding via: secretariaat@wijzijnmind.nl

Floor Scheepers is hoogleraar Innovatie in de GGz aan het UMC Utrecht. Zij constateert dat er nog steeds heel veel patiënten met ernstige psychische problemen zijn die onvoldoende baat hebben bij de huidige psychiatrische zorg. Ze krijgen te maken met lange wachtlijsten en steeds veranderende diagnoses. ‘We geven patiënten dezelfde medicijnen als dertig jaar geleden en kunnen ze vaak niet voldoende helpen hun weg (terug) te vinden naar een inclusieve samenleving.’ stelt zij. 'Maatschappelijk doen psychiatrische patiënten met complexe problematiek nauwelijks mee en lijken de meeste mensen vooral last van ze te hebben. Jarenlang dolen ze soms rond in het systeem van crisis naar crisis zonder verder te komen, vernietigende stilstand dus.’
 
Het probleem is volgens haar dat de bestaande verklaringsmodellen en de DSM5 onvoldoende recht doen aan de complexiteit van individuele psychische kwetsbaarheid. Juist de dynamische interactie tussen de individuele kwetsbaarheid, de subjectieve beleving  en de steeds veranderende omgeving zijn bepalend voor de psychiatrisch ontregeling. 
 
Zij pleit daarom voor onderzoek naar de complexiteit van psychiatrische problemen. Volgens haar doe je met blended psychiatrie meer recht aan deze complexiteit. ‘Blended psychiatrie staat voor een drie-eenheid: de individuele, subjectieve ervaring van de patiënt, professionele kennis van de hulpverleners en kennis voortkomend uit harde data. Alle drie heb je evenveel nodig om die éne patiënt met psychische problemen goede zorg te verlenen. Dat lijkt simpel, maar is het niet. Blended psychiatrie is ploeteren met elkaar, kleine stapjes zetten. Het vraagt om een cultuur van leren in plaats van weten, van collectieve intelligentie en bescheidenheid in plaats van individuele excellentie. Alleen samen kunnen we dit waarmaken.’
 
Bij ernstige complexe problemen moet de focus volgens haar gericht zijn op herstel, op weer mee kunnen doen in de samen­leving. Eindeloos doorgaan met medische interventies gericht op genezing gaat niet helpen. Sterker nog: zij constateert dat sociale exclusie en psychopathologie een sterk verband hebben en dat dit verband dus centraal zou moeten staan in de zorg.
 
In het seminar zal zij een beeld schetsen van de wijze waarop blended psychiatrie volgens haar voor een doorbraak kan zorgen in de impasse waarin de reguliere psychiatrische zorg reeds decennialang verkeert. 

Lees ook: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/complexiteit-is-juist-de-schoonheid-van-ons-vak.htm

Verslag van de presentatie van Floor Schepers
Powerpointpresentatie bij presentatie


Het derde seminar ‘Wij zijn opgesloten in ons eigen verhaal’ vindt plaats op dinsdag 12 februari 2019 van 14.00-16.00 uur. Forugh Karimi is psychiater en systeemtherapeut. Huub Beijers is sociaal psycholoog en medisch-antropoloog.  Transculturele psychiatrie is volgens hen de psychiatrie van de toekomst. 

De toegang is kosteloos. Ook hier s.v.p. aanmelden via: secretariaat@wijzijnmind.nl
Meer info over dit seminar vind je hier: https://mindplatform.nl/agenda/seminar-wij-zijn-opgesloten-in-ons-eigen-verhaal 

Meer activiteiten