Themamiddag ambulantisering en sociale inclusie, met VNG

atlas

Voor alle betrokkenen bij MIND! Lokaal, regionaal & landelijk.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) gaat op 24 juli in gesprek met MIND-organisaties over ambulantisering en sociale inclusie op 24 juli 2019. De VNG heeft recentelijk besloten om aan te sluiten bij het Hoofdlijnen Akkoord GGz. Daardoor wordt het voor de betrokken partijen mogelijk om in gezamenlijkheid werk te maken van echte participatie en sociale inclusie voor burgers met een achtergrond van psychiatrische problemen.  

Regionale cliënten- en familieorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol. Hierbij gaat het onder andere om de inzet van ervaringskennis, ervaringsdeskundigen, cliëntondersteuning en de verdere ontwikkeling van zelfregie- en herstelinitiatieven.

Op de thema-middag 'Agenda in de Regio' van woensdag 24 juli 2019 van 13.00-16.00 uur bij MIND in Amersfoort gaan we hierover in gesprek met de VNG. Alle betrokkenen bij MIND, zowel lokaal, regionaal als landelijk, zijn hierbij van harte welkom. 

Aanmelden via: regiokamer@wijzijnmind.nl

Link naar het Hoofdlijnen Akkoord

Nadere informatie: steven.makkink@wijzijnmind.nl

 

Meer activiteiten