Themabijeenkomst: Herstellen door zingeving, spiritualiteit en e-health

Themabijeenkomst

Aandacht voor  Zingeving & Spiritualiteit in de psychiatrie - nut & noodzaak
Met medewerking van Marijn Gilhuis, geestelijk verzorger bij de Parnassiagroep
Herstellen is hard werken en waarom zou je dat doen als je geen lichtpunten ziet? Een werkgroep bestaande uit psychiaters en geestelijk verzorgers willen werk maken van een multidisciplinaire richtlijn 'Zingeving, spiritualiteit en psychische hulpverlening'. 

Welke App's zijn herstelondersteunend? Tevens testers gevraagd
Met medewerking van Rimmert Brandsma, projectleider e-Health bij MIND
Er komen steeds meer apps op de Nederlandse markt ter ondersteuning van de geestelijke gezondheid. Het is helaas vaak een hele zoektocht om tussen al die apps een goed passende te vinden. De GGZ Wegwijzer moet de zoektocht voor mensen vergemakkelijken. Wil je app's testen? Meld je aan via rimmert.brandsma@wijzijnmind.nl

Meer informatie en de volledig uitnodigingstekst vind je hier.

Welkom!
Iedereen die vanuit cliënten-/naasten-/ervaringsdeskundig-/burgerperspectief mee wil denken is van harte welkom. Graag aanmelden voor deze bijeenkomst via clientenraden@wijzijnmind.nl (geen puntjes op de "e"!)
 

Meer activiteiten