Spotlightbijeenkomst 'De meerwaarde van ervaringsdeskundigheid in de zorg'

pexels-photo-374592

Genodigden

  • Lidorganisaties
  • Patiënten, cliënte en naasten
  • Zorgverleners en zorgaanbieders

‘Ervaring is vaak belangrijker dan kennis’ is een gevleugelde uitspraak in de patiëntenbeweging. De betrokkenheid van mensen met eigen ervaring in de zorg heeft al enige tijd zijn meerwaarde laten blijken. Tijdens deze Spotlightbijeenkomst zetten we een aantal goede voorbeelden in de schijnwerpers. Ze laten zien wat de meerwaarde is van de inzet van ervaringsdeskundigen en welke rol zij (kunnen) vervullen. Daarnaast geven de sprekers je inzicht in de factoren waarmee rekening is gehouden bij de ontwikkeling of implementatie en waarom het een succes is.

  1. MIND Young Academy - MIND en Diversion
  2. Netwerk Rondom - Gabie Conradi
  3. Nierwijzer - Nierpatiëntenvereniging - Hans Bart en Fred van der Zwaard

Programma
13.45     Ontvangst met koffie/thee bij MIND, 5e etage Huis voor de Gezondheid, Stationsplein 125 in Amersfoort
14.00     Welkom 
14.05     Inleiding door Alie Weerman, gepromoveerd op het thema ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners
14.45     Presentatie MIND Young Academy
15.25     Pauze
15.30     Presentatie Netwerk Rondom
16.15     Presentatie Nierwijzer
 17.00    Afsluitende borrel
 
Deelname is gratis, maar aanmelden is wel nodig en kan via een mail naar onderstaand e-mailadres.
 
Aanmelden
kwaliteitskamer@wijzijnmind.nl 
 
De Spotlightbijeenkomsten worden georganiseerd door MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland. Deze spotlightbijeenkomst van 30 november is de laatste in de reeks.
 

Meer informatie over de presentaties

Presentatie 1. MIND Young Academy: jongeren zelf als onderdeel van de oplossing
Eén op de vijf jongeren krijgt te maken met psychische klachten en 75% van de psychische problemen ontstaat voor het 25e levensjaar. Diversion en MIND maken zich zorgen over dit groeiend aantal jongeren met psychische problemen. Over het taboe dat er heerst. Zij richtten samen de MIND Young Academy op: een onderwijsprogramma waarin jonge ervaringsdeskundigen (peer educators) die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben gehad met psychische problemen hun ervaringen delen. Deze peer educators maken dit onderwerp op een laagdrempelige en interactieve manier bespreekbaar in de klas. Samen met de docenten en zorgprofessionals in de school breken de peer educators het gesprek open over taboes en maken, indien nodig, de weg vrij naar verdere hulp. Een medewerker van Diversion én een peer educator lichten samen het verhaal en de werkwijze van de MIND Young Academy toe. Wat maakt het project tot een succes? En hoe gaan wij de samenwerking met scholen en de zorgsector aan? Kom naar de bijeenkomst en hoor dit en meer!

Presentatie 2. Netwerk Rondom: "Wie  neemt de zorg van mij over als...." 
Ouders van mensen met een verstandelijke beperking stellen deze vraag. Zij zoeken naar goede handvatten om te werken aan een antwoord. Daartoe heeft Netwerk Rondom, een stichting met veel ervaringskennis en deskundigheid, zowel zorgvelden als trainingen ontwikkeld voor ouders, verwanten als professionals. Met deze handvatten gaan wij graag met hen aan de slag om hen in staat te stellen de oplossing te organiseren."

Presentatie 3. Nierwijzer
De Nierwijzer is al een keer eerder gepresenteerd op een spotlightbijeenkomst (okt 2016). Dat was toen een korte pitch van een instrument dat nog maar net gereed was en nog niet breed gepresenteerd. Fred van der Zwaard, technisch eindverantwoordelijke, en Hans Bart, eindverantwoordelijke namens de Nierpatiëntenvereniging, staan nu uitgebreider stil bij het maakproces van de Nierwijzer zelf. Zij laten zien hoe het traject nadien is gelopen en hoe het nu wordt geïmplementeerd, evenals het gebruik van de Nierwijzer en de beoordeling door gebruikers. Verder zal er een indicatie worden gegeven over de kosten om een dergelijk instrument te maken.
 

Meer activiteiten