Regionale inspiratiemiddag destigmatisering en sociale inclusie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt het belangrijk dat ook mensen met psychische problematiek volwaardig deel kunnen uitmaken van de samenleving en zich geaccepteerd voelen. Dat gaat soms niet vanzelf. Veel gemeenten en andere organisaties willen met uiteenlopende projecten de dialoog en verdere kennismaking in wijken en buurten bevorderen en het stigma op psychische aandoeningen verminderen. De staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis ondersteunt deze inzet van harte en wil verdere beweging stimuleren en inspireren.

Het ministerie organiseert daarom regionale inspiratiemiddagen over sociale inclusie en destigmatisering van (mensen met) psychische aandoeningen in de regio en in de wijk. De eerste is in Alkmaar op donderdag 21 november, locatie Theater De Veste. Ben je actief in Noord-West Nederland, reserveer dan deze dag in je agenda. Het precieze programma, tijdstip en mogelijkheid voor aanmelding volgen later.  

Tijdens deze bijeenkomst krijg je goede voorbeelden om stigma op psychische aandoeningen te verminderen en sociale inclusie van wijkbewoners te vergroten. Je wordt gemotiveerd de dialoog en contact met elkaar te bevorderen. Laat je verder inspireren door gelijkgestemden en maak volop van de gelegenheid gebruik om te netwerken met en te leren van mensen die (ook) aan projecten werken op dit thema. 

Voor wie?
Projectleiders, (gemeentelijke/provinciale) beleidsmakers en –adviseurs binnen het sociaal domein, mensen die in hun gemeente of regio werken aan destigmatisering en inclusie van mensen met psychische aandoeningen.

 

Meer activiteiten