Perspectiefsessie 'Werken aan werk'

Voor veel mensen met psychische aandoeningen begint de weg naar werk bij de gemeente en/of UWV. Zij bieden mogelijkheden om mensen te ondersteunen om aan het werk te komen en te blijven. Uit onderzoek van MIND  blijkt dat er nog veel te verbeteren is in deze dienstverlening. Er is gevraagd wat er wel of niet goed gaat en hoe dit beter zou kunnen. Er worden ook aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen kunnen weer helpen in de belangenbehartiging richting UWV en gemeenten.

Op woensdag 23 juni organiseert MIND de Perspectiefsessie Werken aan Werk. In deze online sessie delen we de uitkomsten van het onderzoek en gaan we onder andere in gesprek met Jaap van Dooren van het Maatwerklab van UWV over de individuele dienstverlening en wanneer je daarin vast kan lopen. Meer informatie over het maatwerklab vind je hier. Daarna bespreken we aan de hand van de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek hoe we met organisaties uit onze achterban de belangenbehartiging naar UWV en gemeenten kunnen oppakken.

De Perspectiefsessie ‘Werken aan Werk’ op 23 juni van 13.00 tot 14.30 uur is vrij toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij dit thema. Wel is het noodzakelijk om je vooraf aan te melden via deze link.

Meer activiteiten