20 juli: Perspectiefsessie 3 'Het sociaal en maatschappelijk perspectief biedt inspirerende blikverruiming'

Maandag 20 juli 2020 - 11.00-12.30 uur (mmv Alie Weerman)

Alie Weerman is lector aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle en gepromoveerd op ervaringsdeskundigheid.
De sociale context en vraagstukken m.b.t. maatschappelijke achterstandsituaties zijn van grote invloed op de kwaliteit van leven van burgers met een psychische kwetsbaarheid. De wereld van de ggz en de wereld van het sociaal domein en het sociaal werk verschillen echter in visie, taal en werkwijze. Het is van belang om te komen tot een meer geïntegreerde benadering. Sociaal werkers en de ggz-agoog kunnen hierin, naast ervaringsdeskundigen, een belangrijke rol spelen. Een constructieve dialoog tussen de respectievelijke beroepsgroepen in de zorg en het sociale domein kan de impasse doorbreken.

Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is uitgenodigd deel te nemen.
Aanmelden kan via dit formulier.

Ideeën voor thema's & inleiders in het kader van de Perspectiefsessies?
Stuur ze in een e-mail naar Steven.makkink@wijzijnmind.nl
 

Meer activiteiten