MIND Ypsilon Kennissessie: 'Wlz: Eindpunt of nieuw perspectief'

Kennissessies MIND Ypsilon

De kennissessie 'Wlz: Eindpunt of nieuw perspectief', die MIND Ypsilon en Ypsilon Zeeland samen organiseren op donderdag 3 juni van 19:30 tot 21 uur, gaat over de Wet langdurige zorg. Mensen uit de achterban van MIND en van de lidorganisaties zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
 
MIND Ypsilon heeft jarenlang gepleit voor toegang van ggz-cliënten tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Met succes. Met ingang van 2021 is de wet toegankelijk voor mensen met psychische aandoeningen. En er wordt veel gebruik van gemaakt. Het aantal aanvragen Wlz is veel groter dan verwacht.

In deze kennissessie, onder leiding van Caroline Mobach (Ypsilon Zeeland), komen gebruikers, verwijzers en naasten aan het woord. Psycholoog Jan van Blarikom, directeur van Zeeuwse Gronden, vertelt hoe de Wlz de cliënten van Zeeuwse Gronden helpt bij hun herstel; Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter zet uiteen waarom Ypsilon vindt dat ook ggz-cliënten van de Wlz gebruik moeten kunnen maken; Ypsilonlid Karin Groen heeft ervaring met het aanvragen van Wlz-zorg voor haar zoon.

Meer activiteiten