Congres Samen Beslissen

'Samen beslissen met kwetsbare mensen: een uitdaging'

Doel
Het doel van dit congres is om met elkaar het antwoord te vinden op de vraag:
‘Wat is er nodig om samen met kwetsbare mensen beslissingen te nemen
over complexe vraagstukken?’

Doelgroep
Dit congres is gericht op zorgverleners zoalsartsen, verpleegkundigen, verzorgenden,
behandelaars en begeleiders die in hun dagelijks werk te maken hebben met besluitvorming met en over kwetsbare mensen. Het congres is ook interessant voor medewerkers van cliënten(organisaties), onderzoekers en beleidsmakers.

Thema
Het thema van dit congres is: Hoe beslis je samen met kwetsbare mensen, het samenspel tussen team, cliënt en naasten. We bespreken wat het betekent om samen te beslissen en wat dat betekent voor de professionele samenwerking binnen een team of een organisatie. Hoe past samen beslissen in het zorgproces en wat is de rol van naasten hierin? Samen beslissen is ‘hot’. Er zijn allerlei initiatieven om samen beslissen toe te passen in de
zorgpraktijk. Afgelopen jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar samen beslissen. Én er zijn hulpmiddelen ontwikkeld, zoals keuzehulpen en handreikingen, om samen beslissen te ondersteunen.

Meer info over programma en aanmelden: www.congressamenbeslissen.nl 

Dit congres wordt georganiseerd door:
Het landelijk Platform Gedeelde Besluitvorming

samenbeslissen
Meer activiteiten