Conferentie 'Wie durft? Zelfregie- en herstelwaarden borgen in de regio'

logo congres Wie durft bw2

Inleiding
Op deze werkconferentie brengen we gemeenten, zelfregie- en herstelinitiatieven, zorgverzekeraars en de landelijke overheid samen. We zullen kennis delen, elkaar leren kennen en samen naar wegen zoeken voor een duurzame borging van zelfregie- en herstelcentra.

Zelfinitiatieven met inzet van ervaringsdeskundigheid vervullen een essentiële functie om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan de rand van zorg en samenleving op te vangen, weer perspectief te geven en op weg te helpen naar herstel en participatie. Het gaat om een integraal geheel van functies zoals een luisterend oor, informatie en advies, cliëntondersteuning, activiteiten, cursussen, zelfhulp, vrijwilligerswerk en werkervaringsplekken. Ze heten herstelacademie of -werkplaats, zelfregiecentrum, recovery college, praktijkhuis, vrijplaats of hebben een mooie symbolische naam zoals Kiemuur of Nei Skoen. Wat hen bindt is dat het initiatief komt van de mensen zelf, van ervaringsdeskundigen en door hen gedragen wordt. Regionale Cliëntenorganisaties (RCO’s) zijn vaak de kraamkamer van deze initiatieven of ze ontstaan vanuit ervaringsdeskundigen actief binnen een ggz-instelling. Ieder initiatief heeft zijn eigen couleur locale.

Wij willen in Nederland de juiste zorg op de juiste plek. Zelfregie- en herstelcentra bieden echter geen ‘zorg’, maar wel kansrijke contexten. Wat hebben we ervoor over om deze initiatieven te ontwikkelen en duurzaam te verankeren in de samenleving? Hoe zorgen we dat iedereen in Nederland in de eigen omgeving zo’n plek heeft waar je met peersupport kunt werken aan je persoonlijk en maatschappelijk herstel als je dat nodig hebt? Een plek waar je betekenisvolle activiteiten en rollen kunt hervinden? Hoeveel geld mag dat kosten?

De gemeenten zijn nu aan zet en pakken vaak al de handschoen op. Met bestuurlijk lef kun je een heel eind komen, maar met beperkte budgetten kost dat veel hoofdbrekens. Regionaal overleg met zorgverzekeraars zou uitkomst moeten bieden. De zelfregie- en herstelactiviteiten zijn nodig om de ambulantisering te laten slagen, maar de zorgverzekeraar heeft geen betaaltitel voor deze vorm van preventie. Terwijl de gemeente de investering doet zijn er ook opbrengsten voor de zorgverzekeraar. Kunnen we hier geen andere financieringsmodellen voor bedenken? Dit en nog veel meer rond het thema staat op het programma deze dag. 

Programma 

09.00 uur   Inloop met koffie en thee in Apeldoorn (adresgegevens locatie volgen na inschrijving)
09.30 uur   Aanmelding en inschrijven voor de deelsessies 
10.00 uur   Opening 
                    Dagvoorzitter Bart Smith, directeur/bestuurder RCO De Hoofdzaak en Stichting Lumen 

Inleidingen

 • Marjan ter Avest, directeur/bestuurder MIND 
 • Wilma Boevink, hoofd centrum voor ervaringskennis Trimbosinstituut en voorzitter Vereniging van Ervaringsdeskundigen 
 • Vertegenwoordiger van gemeenten (onder voorbehoud) 

11.15 uur:  Pauze 

11.30 uur:  Meet and Greet 

 • Enik Recovery College, Utrecht 
 • Zelfregiecentrum Venlo en Weert 
 • Ixta Noa, Zutphen, Enschede, Nijmegen, Utrecht, Groningen 
 • Stichting Focus, Zwolle 
 • Nei Skoen, Helmond 
 • Stichting Kernkracht, Midden Holland 
 • Fameus, Breda 
 • Zelfregiecentrum Deventer en Raalte 
 • De Stadskamer, Doetinchem 

12.30 uur:  Lunch 
13.30 uur:  Eerste ronde deelsessies 
14.30 uur:  Wisselpauze 
14.45 uur:  Tweede ronde deelsessies 
15.45 uur:  Samenkomst plenair: hoe nu verder met de borging? 
16.30 uur:  Napraten met hapje en drankje

Aanmelden kan via deze link

Programma deelsessies   

(Wijzigingen voorbehouden)    

 • Op naar een duurzame financiering: ontwikkeling bij de Stadskamer en Ixta Noa 

Everdien Boesveld, directeur/bestuurder De Stadskamer; Gerard de Roos, directeur/bestuurder  
Ixta Noa 

Schets van de ontwikkeling bij De Stadskamer en Ixta Noa. Waar komen we vandaan en hoe werken we aan herstel en participatie? Hoe geven we dat inhoudelijk, organisatorische en financieel vorm? En hoe borgen we dat voor de toekomst? 
 

 • Samenwerking in Apeldoorn: Het ontstaan van herstelplein Korak         

Willeke Keyman, Darko Cvetic en Sarah-Kim Vroegindeweij, kartrekkers Korak; Antonie de Vlieger, beleidsadviseur gemeente Apeldoorn 
In Apeldoorn start binnenkort het herstelplein Korak. De gemeente heeft een trekkersrol gehad bij het ontstaan van het herstelplein door vijf instellingen op één lijn te brengen. Nu zijn de ervaringsdeskundige kartrekkers aan zet. Hoe heeft deze opstart plaats gevonden en hoe zet het zich nu voort? 
 

 • Resultaten verantwoorden met persona’s  

Niki Peters en Sonja Visser, Zelfregiecentrum Venlo 
Veel bezoekers van het Zelfregiecentrum hebben langdurende en/of complexe problemen en daardoor ook te maken met andere ‘interventies’ om bij te dragen aan hun kwaliteit van leven. Daarom is het voor het Zelfregiecentrum een uitdaging om resultaten te verantwoorden c.q. te claimen. Zelfregiecentra Venlo en Weert hebben persona’s omschreven op basis van hun waarden ‘vangnet, netwerk, tot je recht komen, herstel, zelfregie en groei’. Opbrengsten met betrekking tot de waarden alsook de baten door het voorkomen en/of verminderen van andere vormen van zorg en begeleiding kunnen daardoor zichtbaar gemaakt worden. In de workshop lichten we onze waarden en het werken met persona’s toe. 
 

 • Enik Recovery College, van gedachtengoed naar betekenisvolle praktijk     

Ton Verspoor, initiatiefnemer en algemeen manager; Dylan Peters, advance level WRAP facilitator 
Enik was het eerste recovery college in Nederland. De basis van het centrum voor scholing en persoonlijke ontwikkeling is peersupport. Het centrum in Utrecht is nu vier jaar in ontwikkeling en komt voort uit een jarenlang opgebouwde praktijk van peersupport, herstelondersteuning en cliëntenparticipatie binnen zorgaanbieder Lister. Waar staat Enik nu en wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Hoe borgen en verspreiden ze hun waarden? 
 

 • De Health Impact Bond, een alternatief financieringsmodel (2x) 

Jop Munneke, actieonderzoeker Instituut voor Publieke Waarden (IPW) 
Het IPW heeft op verzoek van MIND onderzoek gedaan naar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven. Uit de kosten-batenanalyse blijkt dat veel baten ten gunste komen van de zorguitgaven terwijl gemeenten de investering doen. Zijn er dan geen andere bekostigingsvormen mogelijk? Bijvoorbeeld een Health Impact Bond is een financieel instrument om preventie en innovatie in de gezondheidszorg te financieren. Een private investeerder financiert een interventie die gezondheidswinst en kostenbesparing beoogt. De investering wordt achteraf met rendement terugbetaald uit behaalde kostenbesparingen binnen het zorgsysteem. Wat zijn de ervaringen van het IPW met deze vorm van financiering en is het toepasbaar in uw situatie? 
 

 • Wij doen! Herstelwaarden en cliëntparticipatie geborgd in Midden-Holland 

Sharon Kim, straatadvocaat jongeren Kernkracht; Renate Visser, informeel cliëntondersteuner/voorlichter Kernkracht; Ester Vink, beleidsmedewerker Maatschappelijke zorg gemeente Gouda; Petra van Buren, directeur/bestuurder Kernkracht 
Een aantal inspirerende voorbeelden van Kernkracht (Midden Holland) waar de inzet van ervaringsdeskundigen als meerwaarde wordt ervaren en gefinancierd door de gemeenten. U krijgt een proeverij van projecten als straatadvocatuur, inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de onafhankelijke cliëntondersteuning en voorlichtingen, ‘radenoverleg’ met wethouders en ambtenaren en ‘Gewoon thuis’. Naar aanleiding van deze voorbeelden gaan we graag met u in gesprek naar wensen en mogelijkheden in uw regio. 
 

 • Dilemma’s en kansen voor zorgverzekeraars 

Marieke Verlee en Ellen Broex, zorgverzekeraar CZ; Jeroen Kwak, projectleider logeerhuis Frits 
Op initiatief van Centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid Fameus wordt in een voormalig kloostercomplex in Baarle-Nassau een respijthuis gerealiseerd. Aan de hand van dit voorbeeld wordt geschetst wat de dilemma’s en kansen zijn die zorgverzekeraars tegenkomen in de bekostiging. Hoe verhoudt indicatievrij aanbod voor maatschappelijk en persoonlijk herstel zich tot het traditionele denken met betrekking tot zorg en maatwerkvoorzieningen? 

Meer activiteiten