Basis lobbytraining 8 oktober en 5 november

Op 8 oktober en 5 november vindt de tweedaagse training over belangenbehartiging plaats bij MIND in Amersfoort (en een dagdeel via ZOOM). De focus zal liggen op communicatie en de Wet Wmcz (medezeggenschap cliënten zorginstellingen) wordt nader toegelicht. Deze training is voor ervaringsdeskundige(n) / cliënten- en familieraden van ggz-instellingen die een stevige(re) gesprekspartner van directie en bestuur willen zijn. Niet alleen binnen maar ook buiten de instelling.

Leerdoel
Hoe regel je inspraak, hoe wordt je een steviger gesprekspartner? Hoe kom je goed beslagen ten ijs en hoe voorkom je het risico om als ‘excuustruus aan de vergadertafel’ te worden gebruikt?
Inzicht in beïnvloedingsmogelijkheden op instellingsniveau, lokaal niveau en regionaal niveau en deze leren toepassen.
 
Programma
 
Dag 1, ochtend
Dit ochtenddeel verzorgt het LSR** in samenwerking met MIND.
Toelichting op de (nieuwe) wet Wmcz, die per 2020 van kracht is. Welke rechten heeft de cliëntenraad en waar kan de familieraad deze benutten dan wel inspiratie uit putten om inspraak te regelen? Wat kun je doen om je eigen inbreng binnen de instelling te verbeteren (met welke doelen – zorg en hulp verbeteren)?
 
Dag 1, middag
Dit gedeelte wordt verzorgd door De Lobbyvakschool en MIND.
We gaan aan het werk met communicatievaardigheden en belangen, op basis van vragen, zoals: welke partijen zijn te benaderen en met welke partijen ga je samenwerken om jouw belangen goed te behartigen (binnen en buiten de instelling)? Op wie richt je je met de beperkte tijd die je hebt,  wat is jouw ‘kernboodschap’ en hoe breng je in kaart wat de belangen van andere partijen zijn.
Toelichting huiswerkopdracht ter voorbereiding op dag 2.
 
Dag 2, ochtend (De Lobbyvakschool en MIND)
We brengen in kaart welke externe organisaties in de regio een rol kunnen spelen bij het verbeteren van de zorg en hulp aan cliënten en (het betrekken van) naasten. Met welke primaire stakeholders zou je als cliënten- en familieraad afspraken kunnen maken? Wat zou je kunnen bereiken? Wat wordt je boodschap?
We behandelen de huiswerkopdracht. We bereiden het gesprek van de middag voor. Welke stappen ga je zetten om overtuigend te zijn en daadwerkelijk je doel te bereiken?
 
Dag 2, middag (De Lobbyvakschool en MIND)
Rollenspellen: we oefenen met (korte) gesprekken vanuit verschillende perspectieven, tussen cliënten- en familieraad, tussen familieraad en directie, tussen cliëntenraad en verzekeraar en aanbieder.
MIND heeft deze training ontwikkeld samen met de ervaren trainers van *De Lobbyvakschool  https://www.lobbyvakschool.nl/ , en het ochtendgedeelte van dag 1 samen met het Landelijke Steunpunt Medezeggenschap, ** het LSR https://hetlsr.nl/

Kosten en aanmelding
Er zijn geen kosten verbonden aan deze training. Wel gaan we er van uit dat je aanwezig bent op beide dagen. Bij afzegging zijn we genoodzaakt om 100 euro in rekening te brengen.
Een huiswerkopdracht is onderdeel van de training.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier compleet in te vullen via deze link.

Wie meer ervaring heeft met lobby- en belangenbehartiging kan eventueel ook in aanmerking komen voor de lobby strategie training.
Voor meer informatie hierover kun je terecht bij mirjam.drost@wijzijnmind.nl of irene.vanzoeren@wijzijnmind.nl

Meer informatie?
Voor meer informatie of bij vragen kun je terecht bij Mirjam Drost, adviseur public affairs (lobby) bij MIND mirjam.drost@wijzijnmind.nl of Irene van Zoeren secretaresse bij MIND irene.vanzoeren@wijzijnmind.nl. 

Meer activiteiten