29 juni: Perspectiefsessie 1 'Een nieuw perspectief met een nieuwe diagnose'

Maandag 29 juni 11-12.30 uur (mmv Kees Lemke)

 

Kees Lemke, voormalig bestuurder van GGNet en voorzitter van Herstel voor Iedereen, over het belang van het herdiagnosticeren van mensen die langdurig in zorg zijn. Op basis van onderzoek door GGNet bleek dat bij 27 procent van de bijna 1000 onderzochte langdurige psychiatrische patiënten de hoofddiagnose bijgesteld moest worden. Bij 35 procent van de onderzochte patiënten bleek de behandeling niet passend bij de diagnose. Bij maar liefst 51 procent van de patiënten zijn nieuwe inzichten naar boven gekomen die mogelijk relevant zijn voor de verdere behandeling.
"Eigenlijk zou iedereen die langer dan 2 jaar in zorg is bij de GGZ met een frisse blik opnieuw bekeken kunnen worden!"; stelt Kees Lemke.

Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is uitgenodigd deel te nemen.
Aanmelden kan via dit formulier

Ideeën voor thema's & inleiders in het kader van de Perspectiefsessies?
Stuur ze in een e-mail naar Steven.makkink@wijzijnmind.nl

Meer activiteiten