10 augustus: Perspectief (tussen)sessie over zingeving in de ggz

11.00-12.30 uur

Psychische kwetsbaarheid en zingeving in de ggz - het perspectief van Viktor Frankl. Met medewerking van Timo van Kempen, logotherapeut en geestelijk verzorger (i.o.) en als docent verbonden aan het NILEA (Nederlands Instituut voor Logotherapie & Existentiële Analyse - http://www.viktorfrankl.nl/
Timo heeft ruim dertig jaar ervaring in de ggz als verpleegkundige, sociotherapeut en runningtherapeut. Kijk voor zijn blog op https://www.psychosenet.nl/zingeving-spiritualiteit-espreekuur/
Aanmelden kan via deze link.

Zingeving en spiritualiteit staan volop in de belangstelling in de gezondheidszorg en ggz. Genezing van aandoeningen is lang niet altijd mogelijk. Daarom is het belangrijk om een manier te vinden hoe mensen om kunnen gaan met (psychisch) lijden. En andersom kunnen psychische klachten ontstaan door een gebrek aan zingeving. Er wordt momenteel gewerkt aan een richtlijn Zingeving, Spiritualiteit en Psychische Hulpverlening.

De perspectiefsessie van 10 augustus 2020 voert ons naar een geheel ander perspectief op de mens en de psyche dan gebruikelijk in de ggz. We kijken hiervoor naar het leven en werk van Viktor Frankl, de joodse psychiater, neuroloog en filosoof die de Logotherapie ontwikkelde. Logo is hier afgeleid van het Griekse woord Logos dat voor betekenis staat. In de Logotherapie staan de zin van het bestaan en spiritualiteit centraal.

Ieder mens heeft op bepaalde manier een psychische kwetsbaarheid. Dat is inherent aan het bestaan. De vraag is of en hoe mensen een antwoord vinden op de psychische kwetsbaarheid en hoe daarmee om te gaan. Het vinden van het juiste antwoord geeft zin aan ons leven. 

Viktor Frankl ziet de mens boven alles als geestelijke persoon die antwoord moet geven op de vragen die het leven ons stelt. Het geestelijke aspect van de mens ontspringt in de spirituele oorsprong van het bestaan én in ons vermogen tot zelftranscendentie.

Met de Logotherapie ontwikkelen mensen de vaardigheden om zin en betekenis te kunnen ontdekken, hoe erbarmelijk de omstandigheden ook zijn. Ondanks de psychische kwetsbaarheid biedt dit de mogelijkheid om ‘ja’ tegen het leven te zeggen, zoals Frankl het als overlever van de Holocaust uitdrukt.

Op 10 augustus kijken we naar de bijzondere levensloop van Viktor Frankl en zijn model van zingeving. In de sessie gaan we in gesprek over existentiële vragen in de ggz en de tijdloze dimensie van De Zin van het Bestaan. 

Viktor Frankl: De Zin van het Bestaan 

Meer activiteiten